GDPR Limitarea răspunderii

MultiLab Romania » GDPR » Limitarea răspunderii

MultiLab Romania » GDPR » Disclaimer

 

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile d-voastra, va rugam sa va adresati paginii de contact »

eu
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal / Limitarea răspunderii

Societatea Multi Lab SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea Site-ului și va face toate diligențele pentru a corecta erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Societatea nu este ținută responsabilă pentru apariția oricăror inadvertențe, erori sau omisiuni ale informațiilor furnizate. Utilizatorul acceptă în mod expres că Societatea nu va fi ținută responsabilă pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte bunuri incorporale, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu acest Site.
Conținutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezintă un mijloc de reclamă și nu poate fi interpretat drept o ofertă de a contracta anumite servicii de specialitate.
Utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți.
Societatea Multi Lab SRL nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui Site.
Societatea își rezervă dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site.
Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. Societatea nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.
Informațiile cuprinse în acest Site:
- au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități;
- nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate;
- uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora Societatea nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.
Folosirea/navigarea pe site-ul www.multilab.ro de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și societatea Multi Lab SRL;
Societatea Multi Lab SRL a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitate și a regulilor de publicitate.
Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise mai sus.

Privacy Policy / limits of liability

Whilst every effort and measure is taken to reduce the risk of data breaches, we have dedicated controls and procedures in place for such situations, along with the procedures that are required to make notifications to the relevant Supervisory Authority and data subjects (where applicable).

 
░ MultiLab Romania  

  • Contact
    • Rel.Client: +4 021 3127144 / 45
    • Desfacere: 0730 711101 / 0728 930531
    • Service: 0728 930535 / 0728 930536
    • HotLine: 07240 44800
  • contact_multilab

Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.